اعضای افتخاری

همه

اعضای برتر

همه
علیرضا بخشی
طراح گرافیک
مه ناز صفویه
عکاسی - گرافیک - تصویرسازی
شهرام کیهانی
| گرافیک | عکس |
یوسف زمانی
طراحی- نقاشی- تصویر سازی.. گاهی هم عکاسی
علیرضا حصارکی
طراح گرافیک
نوشین بیجاری
کارشناسی ارشد گرافیک

اعضای اصلی

همه
Aminy Artworks
Videography | Photography | Graphic Design
نوید حسین نژاد آژیری
استاد طراحی و نقاشی
زهره حسامی
نقاشی- عکاسی
مجید رستگار
خوشنویسی.نقاشیخط .گرافیک وعکاسی
یاسر قمی
گرافیک
سید کمیل
مثال: عکاس
ماندانا نیک سلیمانی
تصویر سازی، گرافیک، انیمیشن دو و سه بعدی
کریم کاشفی
انیمیشن،گرافیک
حسین نوحیان
طراح گرافیک
رضا جودی
مثلا گرافیک
سارا ویس
گرافیک - عکاسی
محمد علی
من و هنر؟؟؟!!!
سید حسین بحرینی
عکاسی و ادیت
مرتضی میرزایی
طراح گرافیک
دلـ پریزاد
انیمیشن
هنوز مجموعه ای ثبت نشده است