فراخوان اولین جشنواره هنری حقــوق بشــر آمریکایی

مهلت ارسال آثار: تا 20 خرداد ماه 1395

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص «حقوق بشر آمریکایی» و نامگذاری هفته دوم تیرماه هر سال به این نام، دبیرخانه پویش مردمی «مقابله با حقوق بشر آمریکایی» با همکاری موسسات و نهادهای مردمی و در راستای ارتقاء آگاهی و فرهنگ عموم مردم در زمینه حقوق بشر و از طرفی معرفی چهره واقعی مدعیان جهانی حقوق بشر با استفاده از ابزار هنر «اولین جشنواره هنری حقوق بشر آمریکایی» را در سطح ملی و با ساختار دبیرخانه مردمی و غیر دولتی برگزار می نماید.

مهلت ارسال آثار:  تا 20 خرداد ماه 1395

کارشناسی و داوری: تا 5 تیر ماه 1395

نمایشگاه آثار: از هفته دوم تیرماه 1395

اختتامیه و اهداء جوایز: هفته دوم تیر ماه

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه به آدرس http://artiraniha.ir مراجعه نمایید

دیدگاه‌ها و نظرات