انیمیشن کوتاه تنهایی

انیمیشن کوتاه تنهایی SOLUS به شیوه Motion Graphic می باشد.

داستان این انیمیشن به گفته سازندگان آن، راجع به تنهایی و از خود گذشتگی می باشد.

دیدگاه‌ها و نظرات