• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

جک و جونورای امروزی

جک و جونورای امروزی

کد کالا: 390
اثر حاضر برای جلب رضایت یا انتقاد از هیچ فرد یا گروهی نوشته نشده و تنها محلی است برای نگاهی دوباره به جریان هنر معاصر.
برای کسب اطلاع از موجودی تماس بگیرید:
02188014857, 02177650781

این کتاب برای خوشایند آنان که با هنر معاصر میانه ی خوبی ندارند یا آنان که هنر مدرن را رفتاری بی حساب و کتاب می دانند، نیست. گرچه شاید آنان از انتشار چنین کتابی بدشان نیاید. اما اگر کتاب جک و جونورای امروزی بتواند درباره ی هنر امروز توجهی، اگرچه اندک را به خود جلب کند، می توان آن را اثری موفق به حساب آورد. به همین دلیل، مهم نیست که این کتاب چه هدفی را دنبال می کند و موافقان و مخالفان هنر مدرن چه تلقی نسبت به آن دارند، مهم این است که یادمان باشد چیزی به نام هنر معاصر وجود دارد و در اطراف ما خودنمایی می کند، هرچند شاید آن را به خوبی نشناخته یا درک نکرده باشیم. ما برای اثبات امروزی بودن و پرهیز از تکرار و شباهت به آثار گذشتگان و گذشته، شبانه روز تلاش می کنیم، اما آیا امروزی بودن خوب است؟ این کتاب حتی به دنبال ارائه ی پاسخ به این پرسش هم نیست. اثر حاضر برای جلب رضایت یا انتقاد از هیچ فرد یا گروهی نوشته نشده و تنها محلی است برای نگاهی دوباره به جریان هنر معاصر.

دیدگاه‌ها و نظرات

کالاهای مشابه