• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

الله
برش و چیدمان کاشی معرق

هنر برش و چیدمان منظم تکه های کاشی در کنار یکدیگر محصولی زیبا و ماندگار را بوجود آورده است. این اثر هدیه ای ایرانی هنری زیبا برای مناسبت های گوناگون می باشد. حداقل زمان تحویل این محصول بین یک هفته تا 10 روز می باشد. طول : 15cm عرض : 15cm ضخامت : 2cm

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
علی ابن موسی الرضا (ع)
برش و چیدمان منظم کاشی

هنر برش و چیدمان منظم تکه های کاشی در کنار یکدیگر محصولی زیبا و ماندگار را بوجود آورده است. این اثر هدیه ای ایرانی هنری زیبا برای مناسبت های گوناگون می باشد. حداقل زمان تحویل این محصول بین یک هفته تا 10 روز می باشد. طول : 15cm عرض : 15cm ضخامت : 2cm

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
کاشی معرق محمد (ص)
برش و چیدمان منظم کاشی

هنر برش و چیدمان منظم تکه های کاشی در کنار یکدیگر محصولی زیبا و ماندگار را بوجود آورده است. این اثر هدیه ای ایرانی هنری زیبا برای مناسبت های گوناگون می باشد. حداقل زمان تحویل این محصول بین یک هفته تا 10 روز می باشد. طول : 15cm عرض : 15cm ضخامت : 2cm

درحال حاضر موجود نمی‌باشد