• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

آموزش Flash CS6
دوره متوسط و پیشرفته

این بسته شامل ۲ DVD حاوی دوره های متوسط و پیشرفته آموزش Flash CS6 می باشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
آموزش Flash CS6
دوره مقدماتی به همراه نرم‌افزار

این بسته شامل نسخه نهایی نرم افزار Adobe FLash Pro ویرایش های CS6 و CC به همراه آموزش ویژگی های جدید Flash Pro CCمی باشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
آموزش 3ds Max 2014
دوره متوسط و پیشرفته

این بسته شامل ۲ DVD حاوی دوره های متوسط و پیشرفته آموزش 3ds Max 2014 می باشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
آموزش 3ds Max 2014
دوره مقدماتی به همراه نرم‌افزار

این بسته شامل نسخه نهایی نرم افزار Autodesk 3ds Max ویرایش‌ 2014 به همراه آموزش ویژگی های Autodesk 3ds Max می باشد. 3ds Max 2014 به صورت ۶۴ بیتی عرضه شده و تنها قابل نصب بر روی ویندوزهای ۶۴ بیتی می‌باشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
آموزش Premiere CS6
دوره متوسط و پیشرفته

این بسته شامل ۲ DVD حاوی دوره های متوسط و پیشرفته آموزش Premiere CS6 می باشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
آموزش Premiere CS6
دوره مقدماتی به همراه نرم‌افزار

این بسته شامل نسخه نهایی نرم افزار Adobe Premiere Pro ویرایش های CS6 و CC به همراه آموزش ویژگی های جدید Premiere Pro CC می باشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
آموزش Photoshop CS6
دوره متوسط و پیشرفته

این بسته شامل ۲ DVD حاوی دوره های متوسط و پیشرفته آموزش Adobe Photoshop CS6 می باشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
آموزش Photoshop CS6
دوره مقدماتی به همراه نرم‌افزار

این بسته شامل ۲ DVD حاوی نرم افزارهای Adobe Photoshop CS6 و Adobe Photoshop CC، دوره مقدماتی آموزش Adobe Photoshop CS6 به همراه آموزش ویژگی های جدید Adobe Photoshop CC می باشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
آموزش CorelDRAW X6
دوره متوسط و پیشرفته

این بسته شامل ۲ DVD حاوی دوره های متوسط و پیشرفته آموزش CorelDRAW X6 می باشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
آموزش CorelDRAW X6
دوره مقدماتی به همراه نرم‌افزار

این بسته شامل ۲ DVD حاوی نرم افزار CorelDRAW X6 و دوره مقدماتی آموزش CorelDRAW X6 می باشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
آموزش InDesign CC
دوره متوسط و پیشرفته

این بسته شامل ۲ DVD حاوی دوره های متوسط و پیشرفته آموزش Adobe InDesign CC می باشد.

۲۲۰,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد
آموزش InDesign CC
دوره مقدماتی به همراه نرم‌افزار

این بسته شامل ۲ DVD حاوی نرم افزار InDesign CC و دوره مقدماتی آموزش Adobe InDesign CC می باشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد