• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

عروسک درویش بزرگ
صنایع دستی و تزئینی - عروسک های سنتی

عروسک سنتی درویش می تواند برای چیدمان فضاهای سنتی در خانه ها یا چایسراهای لابی برجهای مسکونی و سفره خانه های سنتی, در کنار سرویس سماور ذغالی و زیر انداز گلیمی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای حفظ سنت های اصیل ایرانی عروسک سنتی درویش را می توانید به عنوان عمو نوروز در وسط چیدمان سفره هفت سین قرار دهید و هدایای کودکان را در اطرافش بگذارید و جای خالی شخصیت بابا نوئل را برای کودکان ایرانی از بین ببرید!

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
عروسک درویش کوچک
صنایع دستی و تزئینی - عروسک های سنتی

عروسک سنتی درویش می تواند برای چیدمان فضاهای سنتی در خانه ها یا چایسراهای لابی برجهای مسکونی و سفره خانه های سنتی, در کنار سرویس سماور ذغالی و زیر انداز گلیمی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای حفظ سنت های اصیل ایرانی عروسک سنتی درویش را می توانید به عنوان عمو نوروز در وسط چیدمان سفره هفت سین قرار دهید و هدایای کودکان را در اطرافش بگذارید و جای خالی شخصیت بابا نوئل را برای کودکان ایرانی از بین ببرید!

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
عروسک درویش بزرگ
صنایع دستی و تزئینی - عروسک های سنتی

عروسک سنتی درویش می تواند برای چیدمان فضاهای سنتی در خانه ها یا چایسراهای لابی برجهای مسکونی و سفره خانه های سنتی, در کنار سرویس سماور ذغالی و زیر انداز گلیمی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای حفظ سنت های اصیل ایرانی عروسک سنتی درویش را می توانید به عنوان عمو نوروز در وسط چیدمان سفره هفت سین قرار دهید و هدایای کودکان را در اطرافش بگذارید و جای خالی شخصیت بابا نوئل را برای کودکان ایرانی از بین ببرید!

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
عروسک زن شمالی
صنایع دستی و تزئینی - عروسک های سنتی

عروسک زنهای محلی می توانند برای چیدمان فضاهای سنتی در خانه ها یا چایسراهای لابی برجهای مسکونی و سفره خانه های سنتی, در کنار سرویس سماور ذغالی و زیر انداز گلیمی مورد استفاده قرار گیرند و همچنین برای تهیه پکیج های شیک و شاد هفت سین, پکیج حنابندان, پکیج یلدای نو عروس و غیره نیز مورد استفاده قرار گیرند.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
عروسک زن شمالی
صنایع دستی و تزئینی - عروسک های سنتی

عروسک زنهای محلی می توانند برای چیدمان فضاهای سنتی در خانه ها یا چایسراهای لابی برجهای مسکونی و سفره خانه های سنتی, در کنار سرویس سماور ذغالی و زیر انداز گلیمی مورد استفاده قرار گیرند و همچنین برای تهیه پکیج های شیک و شاد هفت سین, پکیج حنابندان, پکیج یلدای نو عروس و غیره نیز مورد استفاده قرار گیرند.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
عروسک زن قشقایی
صنایع دستی و تزئینی - عروسک های سنتی

عروسک زنهای محلی می توانند برای چیدمان فضاهای سنتی در خانه ها یا چایسراهای لابی برجهای مسکونی و سفره خانه های سنتی, در کنار سرویس سماور ذغالی و زیر انداز گلیمی مورد استفاده قرار گیرند و همچنین برای تهیه پکیج های شیک و شاد هفت سین, پکیج حنابندان, پکیج یلدای نو عروس و غیره نیز مورد استفاده قرار گیرند.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد