• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

رومیزی ترمه ساده

در اوج پارچه های خیال انگیز می توان به ترمه اشاره کرد. از زمانهای گذشته, ترمه را پارچه ی احترام و شادی و پیوند می دانند؛ خلعت فاخر و ارزشمندی که به پاس نیکی ها می بخشند. لیکن امروزه این پارچه نفیس, اغلب به صورت رومیزی یا تابلوی دیوارکوب مورد استفاده قرار می گیرد. ترمه با کرک بسیار ظریف در ترکیب با ابریشم طبیعی بافته می شود و خاصیت مشخصه آن نقوش زیبایی است که به صورت بهشتی از گل و بته و جقه ی باغهای ایرانی هزار و یکشب چشم نوازی می کند. دوخت انواع زهوارهای حاشیه, منجوق, ملیله و سرمه دوزی به فراخور موارد استفاده نیز سیمای تازه ای به ترمه های بافته شده می بخشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
رومیزی ترمه ساده

در اوج پارچه های خیال انگیز می توان به ترمه اشاره کرد. از زمانهای گذشته, ترمه را پارچه ی احترام و شادی و پیوند می دانند؛ خلعت فاخر و ارزشمندی که به پاس نیکی ها می بخشند. لیکن امروزه این پارچه نفیس, اغلب به صورت رومیزی یا تابلوی دیوارکوب مورد استفاده قرار می گیرد. ترمه با کرک بسیار ظریف در ترکیب با ابریشم طبیعی بافته می شود و خاصیت مشخصه آن نقوش زیبایی است که به صورت بهشتی از گل و بته و جقه ی باغهای ایرانی هزار و یکشب چشم نوازی می کند. دوخت انواع زهوارهای حاشیه, منجوق, ملیله و سرمه دوزی به فراخور موارد استفاده نیز سیمای تازه ای به ترمه های بافته شده می بخشد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد