• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

مجسمه سفالی مرغ مینا

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مجسمه گلی گلاب
2 عدد مجسمه سفالی با قاب

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مجسمه کبوتر سفالی
کبوتر لعابی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
حوض ماهی سایز 3

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
حوض ماهی سایز 2

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
حوض ماهی سایز 1

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
بشقاب لبه پرنده بزرگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
کاسه لبه پرنده بزرگ اریب

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
کاسه لبه پرنده پایه دار بزرگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
کاسه لبه پرنده پایه دار کوچک

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
ست 7 سین لبه پرنده

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
ست 7 سین لبه گل

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
کاسه بشقاب گل نیلوفر

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
کاسه شقایق پایه دار بزرگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
کاسه لیلیوم پایه دار کوچک

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
ست چوپان و گوسفندان سفالی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
گاو بوفالو لعابی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
گاو مارلیک لعابی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
شتر جفتی ساده
شتر سفالی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
بز جفتی سفالی
دو عدد بز کوهی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
اسب آرام لعابی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
اسب کهر لعابی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
اسب شبدیز لعابی
مجسمه سفالی لعاب کاری شده

۹۵۰,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد
غزال جفتی لعابی بدون جعبه

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
غزال جفتی لعابی با جعبه

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
گاو بوتر لعابی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مرغ جاوارمری لعابی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
خروس جاوارمری لعابی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
شمعدان جاوارمری سفالی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
انار لعابی کوچک

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
زنگوله آویز گل لعابی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
زنگوله آویز گرد ساده

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
زنگوله آویز گرد لعابی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
زنگوله آویز بزرگ لعابی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
کوزه آویز لعاب نقاشی

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
کوزه آویز ابر و باد سرمه ای

درحال حاضر موجود نمی‌باشد