• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

پاستل مدادی پیت
جعبه فلزی - 60 رنگ‎

- بسته بندی: جعبه فلزی 60 رنگ - پاستل های مدادی پیت با کیفیت فوق العاده - دارای مقاومت بسیار بالا در برابر نور - دارای مغزی بسیار ضخیم 3.4 میلیمتر - قابل پاک شدن با انگشت، محو کن یا قلمو - تنها باید با قلم تراش تراشیده شوند

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل مدادی ‎
پیت جعبه فلزی - 36 رنگ

ویژگی ها - بسته بندی: جعبه فلزی 36 رنگ - پاستل های مدادی پیت با کیفیت فوق العاده - دارای مقاومت بسیار بالا در برابر نور - دارای مغزی بسیار ضخیم 3.4 میلیمتر - قابل پاک شدن با انگشت، محو کن یا قلمو - تنها باید با قلم تراش تراشیده شوند

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل مدادی ‎
پیت جعبه فلزی - 24 رنگ

- بسته بندی: جعبه فلزی 24 رنگ - پاستل های مدادی پیت با کیفیت فوق العاده - دارای مقاومت بسیار بالا در برابر نور - دارای مغزی بسیار ضخیم 3.4 میلیمتر - قابل پاک شدن با انگشت، محو کن یا قلمو - تنها باید با قلم تراش تراشیده شوند.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل مدادی ‎
پیت جعبه فلزی - 12 رنگ

بسته بندی: جعبه فلزی 12 رنگ - پاستل های مدادی پیت با کیفیت فوق العاده - دارای مقاومت بسیار بالا در برابر نور - دارای مغزی بسیار ضخیم 3.4 میلیمتر - قابل پاک شدن با انگشت، محو کن یا قلمو - تنها باید با قلم تراش تراشیده شوند.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد آبرنگی گلد فابر- ست فلزی

مداد آبرنگی نیمه حرفه ای با کیفیت بسیار بالا دارای مغزی قابل حل در آب جهت ایجاد جلوه آبرنگی دارای بدنه با پوشش ورنی ضدآب، دوستدار محیط زیست دارای رنگهای درخشان دارای مغزی قابل حل در آب جهت ایجاد جلوه آبرنگی دارای نوک مقاوم و نشکن با ضخامت 3 میلیمتر

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد آبرنگی گلد فابر- جعبه فلزی48 رنگ

مداد آبرنگی نیمه حرفه ای با کیفیت بسیار بالا دارای مغزی قابل حل در آب جهت ایجاد جلوه آبرنگی دارای بدنه با پوشش ورنی ضدآب، دوستدار محیط زیست دارای رنگهای درخشان دارای مغزی قابل حل در آب جهت ایجاد جلوه آبرنگی دارای نوک مقاوم و نشکن با ضخامت 3 میلیمتر

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد آبرنگی گلد فابر- جعبه فلزی 36 رنگ

مداد آبرنگی نیمه حرفه ای با کیفیت بسیار بالا دارای مغزی قابل حل در آب جهت ایجاد جلوه آبرنگی دارای بدنه با پوشش ورنی ضدآب، دوستدار محیط زیست دارای رنگهای درخشان دارای مغزی قابل حل در آب جهت ایجاد جلوه آبرنگی دارای نوک مقاوم و نشکن با ضخامت 3 میلیمتر

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مدادآبرنگی گلد فابر- جعبه فلزی 24 رنگ

مداد آبرنگی نیمه حرفه ای با کیفیت بسیار بالا دارای مغزی قابل حل در آب جهت ایجاد جلوه آبرنگی دارای بدنه با پوشش ورنی ضدآب، دوستدار محیط زیست دارای رنگهای درخشان دارای مغزی قابل حل در آب جهت ایجاد جلوه آبرنگی دارای نوک مقاوم و نشکن با ضخامت 3 میلیمتر

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد آبرنگی گلد فابر- جعبه فلزی 12 رنگ

مداد آبرنگی نیمه حرفه ای با کیفیت بسیار بالا دارای مغزی قابل حل در آب جهت ایجاد جلوه آبرنگی دارای بدنه با پوشش ورنی ضدآب، دوستدار محیط زیست دارای رنگهای درخشان دارای مغزی قابل حل در آب جهت ایجاد جلوه آبرنگی دارای نوک مقاوم و نشکن با ضخامت 3 میلیمتر

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل گچی
جعبه مقوایی - 24 رنگ

دارای رنگهای جذاب و درخشان در 72 رنگ گچ نیمه و 36 رنگ گچ کامل قابلیت پاک شدن با انگشت، پارچه، محوکن یا قلم موی پاستل بهتر است پس از پایان کار از فیکساتیو استفاده شود موجود در رنگهای تک و بسته بندیهای مختلف بسیار نرم و روان

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل گچی
جعبه مقوایی - 12 رنگ

دارای رنگهای جذاب و درخشان در 72 رنگ گچ نیمه و 36 رنگ گچ کامل قابلیت پاک شدن با انگشت، پارچه، محوکن یا قلم موی پاستل بهتر است پس از پایان کار از فیکساتیو استفاده شود موجود در رنگهای تک و بسته بندیهای مختلف بسیار نرم و روان

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل روغنی
جعبه مقوایی - 36 رنگ

قدرت پوشانندگی لایه های رنگی بر روی هم غلظت رنگی بالا ایده آل جهت تکنیک های انکاستیک، اسگرافیتو، پاستل مناسب برای رنگ آمیزی سطوح مختلف مانند کاغذ، مقوا، کتان، چوب و سفال موجود در 36 نرگ درخشان قابل حل در تینر یا حلال وایت اسپیریت

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل روغنی
جعبه مقوایی - 24رنگ

قدرت پوشانندگی لایه های رنگی بر روی هم غلظت رنگی بالا ایده آل جهت تکنیک های انکاستیک، اسگرافیتو، پاستل مناسب برای رنگ آمیزی سطوح مختلف مانند کاغذ، مقوا، کتان، چوب و سفال موجود در 36 نرگ درخشان قابل حل در تینر یا حلال وایت اسپیریت

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل روغنی
جعبه مقوایی - 12 رنگ

قدرت پوشانندگی لایه های رنگی بر روی هم غلظت رنگی بالا ایده آل جهت تکنیک های انکاستیک، اسگرافیتو، پاستل مناسب برای رنگ آمیزی سطوح مختلف مانند کاغذ، مقوا، کتان، چوب و سفال موجود در 36 نرگ درخشان قابل حل در تینر یا حلال وایت اسپیریت

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد آبرنگی آرت گریپ- جعبه مقوایی 38 رنگ

طراحی آرگونومیک و مثلثی شکل نقطه های لاستیکی تعبیه شده بر روی بدنه مداد که باعث جلوگیری از تعرق دست و خستگی می شود غلظت رنگی بسیار بالا مغزی مداد در برابر شکستن بسیار مقاوم می باشد رنگ ثابت در مقابل تاثیرات نور قدرت پوشانندگی رنگ تا چندین لایه قطر مغزی مداد3/3میلیمتر تبدیل اثر به کار آبرنگی با کشیدن قلم موی مرطوب موجود در 60رنگ درخشان

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد آبرنگی آرت گریپ- جعبه فلزی 36 رنگ

طراحی آرگونومیک و مثلثی شکل نقطه های لاستیکی تعبیه شده بر روی بدنه مداد که باعث جلوگیری از تعرق دست و خستگی می شود غلظت رنگی بسیار بالا مغزی مداد در برابر شکستن بسیار مقاوم می باشد رنگ ثابت در مقابل تاثیرات نور قدرت پوشانندگی رنگ تا چندین لایه قطر مغزی مداد3/3میلیمتر تبدیل اثر به کار آبرنگی با کشیدن قلم موی مرطوب موجود در 60رنگ درخشان

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد آبرنگی
آرت گریپ جعبه فلزی - 24 رنگ

طراحی آرگونومیک و مثلثی شکل نقطه های لاستیکی تعبیه شده بر روی بدنه مداد که باعث جلوگیری از تعرق دست و خستگی می شود غلظت رنگی بسیار بالا مغزی مداد در برابر شکستن بسیار مقاوم می باشد رنگ ثابت در مقابل تاثیرات نور قدرت پوشانندگی رنگ تا چندین لایه قطر مغزی مداد3/3میلیمتر تبدیل اثر به کار آبرنگی با کشیدن قلم موی مرطوب موجود در 60رنگ درخشان

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد آبرنگی
آرت گریپ جعبه فلزی - 12 رنگ

طراحی آرگونومیک و مثلثی شکل نقطه های لاستیکی تعبیه شده بر روی بدنه مداد که باعث جلوگیری از تعرق دست و خستگی می شود غلظت رنگی بسیار بالا مغزی مداد در برابر شکستن بسیار مقاوم می باشد رنگ ثابت در مقابل تاثیرات نور قدرت پوشانندگی رنگ تا چندین لایه قطر مغزی مداد3/3میلیمتر تبدیل اثر به کار آبرنگی با کشیدن قلم موی مرطوب موجود در 60رنگ درخشان

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی
آرت گریپ جعبه فلزی - 36 رنگ

طراحی آرگونومیک و مثلثی شکل نقطه های لاستیکی تعبیه شده بر روی بدنه مدادجهت جلوگیری از تعرق دست هنگام کار غلظت رنگی بسیار بالا رنگ ثابت در برابر تاثیرات نور مغزی مقاوم مداد در برابر شکستن قدرت پوشانندگی رنگ تا چندین لایه قطر مغزی مداد 3/3میلیمتر موجود در 36 رنگ درخشان

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی
آرت گریپ جعبه فلزی - 24 رنگ

طراحی آرگونومیک و مثلثی شکل نقطه های لاستیکی تعبیه شده بر روی بدنه مدادجهت جلوگیری از تعرق دست هنگام کار غلظت رنگی بسیار بالا رنگ ثابت در برابر تاثیرات نور مغزی مقاوم مداد در برابر شکستن قدرت پوشانندگی رنگ تا چندین لایه قطر مغزی مداد 3/3میلیمتر موجود در 36 رنگ درخشان

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی
آرت گریپ جعبه فلزی - 12 رنگ

طراحی آرگونومیک و مثلثی شکل نقطه های لاستیکی تعبیه شده بر روی بدنه مدادجهت جلوگیری از تعرق دست هنگام کار غلظت رنگی بسیار بالا رنگ ثابت در برابر تاثیرات نور مغزی مقاوم مداد در برابر شکستن قدرت پوشانندگی رنگ تا چندین لایه قطر مغزی مداد 3/3میلیمتر موجود در 36 رنگ درخشان

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پیت مونوکروم
گرافیت پاستلی ست فلزی - 18 عددی

یک مغز ضخیم گرافیتی 12 میلیمتری از جنس استفاده شده در مغزی مداد کاستل 9000 برای سایه زدن محدوده های وسیع موجود در 4 درجه سختی متفاوت 2B ،4B ،6B ،9B

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
محو کن مدادی با برس

برای محو کردن طرح های کار شده با پاستل گچی،زغال یا گرافیت محو کن مدادی فرچه دارمناسب برای پاک کردن نقاط کوچک دارای پاک کن سفید سختبرای پاک کردن اثر جوهر خودکار حلال در آب وجوهر ماشین تحریر و غیره

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
محو کن کاغذی

برای محو کردن طرح های کار شده با پاستل گچی، زغال یا گرافیت محو کن مدادی فرچه دار مناسب برای پاک کردن نقاط کوچک دارای پاک کن سفید سخت برای پاک کردن اثر جوهرخودکار حلال در آب و جوهر ماشین تحریر و غیره

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل مدادی پیت
جعبه چوبی - 12 رنگ

پاستل مدادی پیت با کیفیت فوق العاده دارای مغزی بسیار ضخیم3/4 میلیمتر دارای مقاومت بسیار بالا در برابر نور قابل پاک شدن با انگشت، محوکن یا قلمو تنها باید با قلم تراشیده شوند

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل مدادی پیت- جعبه چوبی 48 رنگ

پاستل مدادی پیت با کیفیت فوق العاده دارای مغزی بسیار ضخیم3/4 میلیمتر دارای مقاومت بسیار بالا در برابر نور قابل پاک شدن با انگشت، محوکن یا قلمو تنها باید با قلم تراشیده شوند

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل مدادی پیت
جعبه فلزی - 60 رنگ

پاستل مدادی پیت با کیفیت فوق العاده دارای مغزی بسیار ضخیم3/4 میلیمتر دارای مقاومت بسیار بالا در برابر نور قابل پاک شدن با انگشت، محوکن یا قلمو تنها باید با قلم تراشیده شوند

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل مدادی پیت
جعبه فلزی - 36 رنگ

پاستل مدادی پیت با کیفیت فوق العاده ، دارای مغزی بسیار ضخیم3/4 میلیمتر ، دارای مقاومت بسیار بالا در برابر نور قابل پاک شدن با انگشت، محوکن یا قلمو ، تنها باید با قلم تراشیده شوند.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل مدادی پیت
جعبه فلزی - 24 رنگ

پاستل مدادی پیت با کیفیت فوق العاده دارای مغزی بسیار ضخیم3/4 میلیمتر دارای مقاومت بسیار بالا در برابر نور قابل پاک شدن با انگشت، محوکن یا قلمو تنها باید با قلم تراشیده شوند

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پاستل مدادی پیت
جعبه فلزی - 12 رنگ

پاستل مدادی پیت با کیفیت فوق العاده دارای مغزی بسیار ضخیم3/4 میلیمتر دارای مقاومت بسیار بالا در برابر نور قابل پاک شدن با انگشت، محوکن یا قلمو تنها باید با قلم تراشیده شوند.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی پیت آرتیست- جعبه 24 رنگ- نوک B

مناسب برای طراحی و اسکیس با کیفیت بسیار بالا با جوهر ضد آب و درخشان موجود در 48رنگ در نوک B موجود در رنگهای کلاسیک مشکی،آجری و قهوه ای موجود در رنگ های تک رنگ و بسته بندیهای مختلف موجود در رنگ های روشن و شفاف رنگ های تیره با پوشانندگی بالا مقاوم در برابر نور

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
ماژیک پیت آرتیست- جعبه 48 رنگ- نوک B

مناسب برای طراحی و اسکیس با کیفیت بسیار بالا با جوهر ضد آب و درخشان موجود در 48رنگ در نوک B موجود در رنگهای کلاسیک مشکی،آجری و قهوه ای موجود در رنگ های تک رنگ و بسته بندیهای مختلف موجود در رنگ های روشن و شفاف رنگ های تیره با پوشانندگی بالا مقاوم در برابر نور

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی آلبرشت دورر
جعبه چوبی 100 رنگ

مدادهای آبرنگی فوق حرفه ای با قابلیت حل شدن در آب جهت ایجاد جلوه آبرنگی دارای پیگمنت های حرفه ای با کیفیت بسیار عالی دارای رنگهای درخشان و قوی دارای 3 درجه مقاومت در برابر نور دارای ضخامت نوک 3/8 میلیمتر

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی پلی کروموس
جعبه چوبی و نگه 2 طبقه 120 رنگ - سامسونتی

مداد رنگی حرفه ای با کیفیت بسیار بالا با مغزی مقاوم 3/8 میلیمتر برای طراحی و نقاشی بر روی انواع کاغذ و مقوا قابلیت لایه گذاری رنگها با تعداد بالا ضد آب و ضد لک دارای رنگهای قوی موجود در 122 رنگ با پیگمنت بسیار عالی مقاوم در برابر انواع نور

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی پلی کروموس- جعبه چوبی ماهاگونی 108 رنگ- 3 طبقه

مداد رنگی حرفه ای با کیفیت بسیار بالا با مغزی مقاوم 3/8 میلیمتر برای طراحی و نقاشی بر روی انواع کاغذ و مقوا قابلیت لایه گذاری رنگها با تعداد بالا ضد آب و ضد لک دارای رنگهای قوی موجود در 122 رنگ با پیگمنت بسیار عالی مقاوم در برابر انواع نور

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی پلی کروموس
جعبه چوبی - 100 رنگ

مداد رنگی حرفه ای با کیفیت بسیار بالا با مغزی مقاوم 3/8 میلیمتر برای طراحی و نقاشی بر روی انواع کاغذ و مقوا قابلیت لایه گذاری رنگها با تعداد بالا ضد آب و ضد لک دارای رنگهای قوی موجود در 122 رنگ با پیگمنت بسیار عالی مقاوم در برابر انواع نور

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی پلی کروموس
جعبه فلزی - 120 رنگ

مداد رنگی حرفه ای با کیفیت بسیار بالا با مغزی مقاوم 3/8 میلیمتر برای طراحی و نقاشی بر روی انواع کاغذ و مقوا قابلیت لایه گذاری رنگها با تعداد بالا ضد آب و ضد لک دارای رنگهای قوی موجود در 122 رنگ با پیگمنت بسیار عالی مقاوم در برابر انواع نور به همراه CD

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی پلی کروموس- جعبه طرح رترو 60 رنگ

مداد رنگی حرفه ای با کیفیت بسیار بالا با مغزی مقاوم 3/8 میلیمتر برای طراحی و نقاشی بر روی انواع کاغذ و مقوا قابلیت لایه گذاری رنگها با تعداد بالا ضد آب و ضد لک دارای رنگهای قوی موجود در 122 رنگ با پیگمنت بسیار عالی مقاوم در برابر انواع نور

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی پلی کروموس
جعبه استودیو - 36 رنگ

مداد رنگی حرفه ای با کیفیت بسیار بالا با مغزی مقاوم 3/8 میلیمتر برای طراحی و نقاشی بر روی انواع کاغذ و مقوا قابلیت لایه گذاری رنگها با تعداد بالا ضد آب و ضد لک دارای رنگهای قوی موجود در 122 رنگ با پیگمنت بسیار عالی مقاوم در برابر انواع نور

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
مداد رنگی پلی کروموس- جعبه باتلر24 رنگ

مداد رنگی حرفه ای با کیفیت بسیار بالا با مغزی مقاوم 3/8 میلیمتر برای طراحی و نقاشی بر روی انواع کاغذ و مقوا قابلیت لایه گذاری رنگها با تعداد بالا ضد آب و ضد لک دارای رنگهای قوی موجود در 122 رنگ با پیگمنت بسیار عالی مقاوم در برابر انواع نور

درحال حاضر موجود نمی‌باشد