• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

1100 واژه تخصصی برای معماران
مهندس مجتبی امیری

۱۰۰,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد
فضا ، معماری و فلسفه
اثر آرتور امید آذری

کتاب حاضر به مفاهیمی چون مفهوم فلسفی فضا، فضا در معماری و شهرسازی، فضای ذهنی و عینی، دیالکتیک درون و بیرون، معماری فرافضا، کاربست رایانه در معماری، فرایند خلاقیت در خلق و طراحی فضا و ... پرداخته شده است.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
معماری شهرسازی و شهرنشینی ایران در گذر زمان
محمدرضا تقوی دیلمی

کتاب حاضر ضمن بیان تکنیک های معماری و شهرسازی تاریخی ایران ، وسیله ایی است که برای شناخت زندگی انسان ها به همراه آثارشان همچنین چگونگی روابط اجتماعی حاکم بر عصر خود به نمایش گذاشته اند. بر همین اساس روابط اجتماعی امروزه نیز با انعکاس در معماری شهر سازی و شهر نشینی در حال حاضراز سوی آیندگان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
کتیبه های یادمانی فارس

فضا و ساختار معماری اسلامی خواستگاه و خواستار ترئین است کاربست تزئین به انواع نقش و فن در سطوح گسترده بناها شگفتی معماری اسلامی را دوچندان کرده و جلوه ذوق ایرانیان در آن بی بدیل بوده است.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
معماری اسلامی

تاب بر اساس دو مقوله سیر تاریخی و تفکیک منطقه ای ، تهیه ، گردآوری و ترجمه شده است . در ابتدای فصل های کتاب ، پس از ذکر عنوان فصل ، نام نویسنده نیز ارائه شده است .

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
آیینه خیال

این کتاب با موضوع بررسی و تحلیل تزئینات معماری دوره قاجاریه به چاپ رسیده است. آنچه در این کتاب مورد توجه قرا گرفته است نقش‏های تزئین کننده معماری قاجاریه در تهران است که از تزئینات کاشی کاری تا نقاشی‏های روی پارچه یا کاغذ را در برمی‏گیرد.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سرگذشت هنر در تمدن اسلامى

این کتاب به ذکر تاریخ مختصر دو رشته برتر اسلامی، یعنی معماری و موسیقی، با رویکردهای فلسفی و عرفانی می‏پردازد و محصول تحقیقات و مطالعات نویسنده در نگارش رساله دکترا تحت عنوان «تجلی وحدت وجود در هنر و معماری اسلامی ایران و هند» است.

۳۹,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد
هنر نقد هنری

کتاب حاضر، گردآوری مقالات است از علی‌اصغر قره‌باغی که آن را در یک پیش‌گفتار و چهارده عنوان در 359 صفحه آورده است. حکایت ما و ابوالهول، نقد هنری، تعریف هنر، پیوند هنر و فلسفه، انواع نقد هنری در قرن حاضر، تبارشناسی نقد هنری، خودشیفتگی و نابسامانیهای نقد هنری، نقد هنری و آموزش هنر و گفت‌ و شنودی بی یال و د‌ُم در باب نقد هنری از محتوای اصلی کتاب به شمار می‌رود.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد