• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

هنر کاشی کاری
نقوش تزیینی ایران

صنعت کاشی سازی و کاشی کاری که بیش از همه در تزیین معماری سرزمین ایران، و به طور خاص بناهای مذهبی به کار گرفته شده، همانند سفالگری دارای ویژگی‌های خاصی است.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
درونمایه‏ ها و دستمایه‏ های نمایشی در قرآن

این کتاب در دو بخش درون‌مایه‌ها و دست‌مایه‌ها تنظیم شده است. دست‌مایه میدان عملکرد شخصیت است و به همین دلیل در این بخش به مهم‌ترین شخصیت‌های مثبت و منفی قرآن اشاره شده و در بخش درون‌مایه‌ها نیز به مثل‌های قرآن پرداخته شده است.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
نقاشی کارتونی

شیوه‌ای که نویسنده کتاب برای تدریس مهارت هنری به کار برده از بهترین روشهای رایج در تدریس طراحی شخصیتهای کارتونی است.

۴۹,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد
سینمای اشراقی

کتاب حاضر، بررسی اجمالی سینمای دینی و هنر اشراقی شهید آوینی است که با نظر به عکاسی اشراقی در یک مقدمه و پنج فصل توسط دکتر محمد مددپور تهیه و نوشته شده است.

۳۹,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد
دین وسینما

مرحوم مددپور در این کتاب سعی کرده است تا رابطه دین را با هنر هفتم بررسی کرده و در این بررسی به مقولاتی همچون مبانی صوری ومعنوی سینمای دینی ، حکمت معنوی سینما، توهم شبه فلسفی یا تحلیل سینمایی و مواردی از این دست بپردازد در همین راستا به موضوعاتی همچون انکشا ف عالم دین در جهان سینما یی و سینمای حاتمی در مقام محاکات توجه کرده است.

۴۴,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد