• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

444 یادداشت شخصی از 100 هنرمند
اثر دان دی وریز سوکول

وقتی به یادداشت شخصی کسی نگاه می‌کنید، چه چیزی به نظرتان جالب‌تر است؛ پیدا کردن مشتی افکار، مشاهدات، یادداشت‌های اتفاقی یا پیش‌طرح‌های غیرعادی؟ کتاب پیش‌رو، مجموعه‌ای از یادداشت‌های شخصی 100 هنرمند از سراسر دنیاست. یادداشت‌های هنری این مجموعه ممکن است شامل کلماتی به زبان‌های گوناگون باشند، اما همه‌ی آن‌ها با تک‌تک ما صحبت می‌کنند.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
ونسان ون گوگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
جکسون پولاک

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
ونسان ونگوگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پابلو پیکاسو

درحال حاضر موجود نمی‌باشد