• 021-88014857, 021-77650781
  • تلگرام: 09302280373
  • eshop@negarkhaneh.ir

فروشگاه
بررسی و خرید آنلاین

پوستر طلاکوب حضرت زهرا (س)

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم رومیزی 1393

۱ ماه به صورت کامل روی کارت و به صورت خلاصه پشت کارت

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سالنامه بهشت 1393
برگرفته از روایت معراج پیامبر اکرم (ص)

در این سالنامه، هر هفته را با یکی از فرازهای «حدیث معراج پیامبر اکرم(ص)» آغاز کرده ایم. در ادامه روزهای هفته نیز روایاتی از معصومین(ع)، سخنان و نوشته هایی از بزرگان اخلاق و سیر و سلوک، و یا اشعاری نقل کرده ایم که با مضمون آن فراز از حدیث معراج همگونی داشته و یا توضیح و تفسیر آن محسوب شود.

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم 8برگی بلند 1393

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم دیواری باریک 8 برگی 1393

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم دیواری باریک 8 برگی 1393

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم رومیزی تهران قدیم 1393

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم رومیزی ایران سرزمین مهر 1393

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم رومیزی منظره 1393

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم رومیزی تهران 1393

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید وزیری 1393
کد 168

روز شمار،پنج شنبه و جمعه باهم، داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید وزیری 1393
کد 172

روز شمار،پنج شنبه و جمعه باهم، داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم رومیزی شمسی 1393

۱۰۰,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد
سررسید وزیری 1393
کد 162

روز شمار،جمعه جدا،داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سالنامه وزیری 1393
کد 110

روز شمار،جمعه جدا،داخله دو رنگ، با تصاویر

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید پالتویی 1393
کد 174

پنج شنبه و جمعه باهم، داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سالنامه وزیری 1393
کد 164

پنج شنبه و جمعه باهم، داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سالنامه وزیری 1393
کد 161

روز شمار، جمعه جدا، داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سالنامه وزیری 1393
کد 100

روز شمار، پنج شنبه و جمعه باهم، داخله دو رنگ، گل برجسته

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سالنامه وزیری 1393
کد 102

روز شمار، پنج شنبه و جمعه باهم، داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید وزیری مدیریتی 1393
کد 205

قفل دار، دو روزه، داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید وزیری 1393
کد 206

قفل دار، دو روزه، داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید وزیری مدیریتی 1393
کد 204

روز شمار، پنج شنبه و جمعه باهم، داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید وزیری 1393
کد 169

روز شمار، جمعه جدا، داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید وزیری 1393
کد 171

دو روزه، داخله دو رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید وزیری 1393
کد 163

روز شمار، پنج شنبه و جمعه باهم، داخله تک رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سالنامه وزیری 1393
کد 111

روز شمار، جمعه جدا، داخله دورنگ، با تصویر

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید وزیری 1393
کد 167

روز شمار، پنج شنبه و جمعه جدا، داخله دورنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید وزیری 1393
کد 166

روز شمار، جمعه جدا، داخل دورنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سررسید چرم لبه دار مگنتی 1393
کد 203

سررسید وزیری، دوروزه، پنج شنبه و جمعه باهم، داخله گلاسه چهار رنگ

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
سالنامه مدیریتی 1393
کد 178

روز شمار، پنج شنبه و جمعه با هم، داخل دورنگ، با جعبه

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
پوستر نقاشی، ایرانشناسی، فرشچیان

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم دیواری خشتی چهار فصل 1392

۳۰,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد
تقویم رومیزی شمسی 1392

۸۰,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد
تقویم رومیزی میلادی 2013

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
کارت پستال

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم دیواری نور و نار

درحال حاضر موجود نمی‌باشد
تقویم رومیزی شمسی1391

۵۵,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد
تقویم رومیزی میلادی2012

۵۸,۰۰۰ریال
اضــافه به ســبد خریـد
تقویم رومیزی میلادی2012

درحال حاضر موجود نمی‌باشد