سومین سوگواره عاشواریی پوستر هیأت

بخش اصلی:

پوسترهای اطلاع رسانی هیأت

جام الست: پوسترهای محرم

پیمانه جاری: پوسترهای جلسات هفتگی

شرب مدام: پوسترهای سایر مناسبتها

بخش جنبی:

طراحی جایگاه و فضا سازی هیأت

پوسترهای عاشورایی

جوایز بخش اصلی:
رتبه اول: یک سکه بهار آزادی به
همراه سه میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه دوم:  نیم سکه بهار آزادی به همراه دو میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه سوم: ربع سکه بهار آزادی به همراه یک میلیون تومان کمک به هیأت

جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ارسال آثار به سایت www.1542.ir مراجع نمایید.

پست الکترونیکی info@1542.ir

صندوق پستی: 1435-37195،سوگواره عاشورایی پوستر هیأت

دیدگاه‌ها و نظرات