در زمستان شهر -1393

گالری محسن‌همکف
02 بهمن لغایت 14 بهمن 1394 ساعت 16 تا 22

آدرس: ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک42
مشاهده وب سایت

ساعات کار: 16 تا 21

021-22255354

021-22277802

پست الکترونیک: info@mohsen.gallery

دیدگاه‌ها و نظرات