تکنولوژی شبیه سازی حرکات صورت در L.A Noire

فیلم تبلیغاتی از تکنولوژی ساخت و شبیه سازی حرکات صورت برای کارکتر های بازی L.A Noire

دیدگاه‌ها و نظرات