نمایشگاه گروهی نقاشی، لحظه های ناب

گزارش تصویری نگارخانه ایرانی از نمایشگاه گروهی نقاشی خانم نصیری و هنرجویان با عنوان لحظه های ناب، نگارخانه کمال الدین بهزاد، شهریور 1393

دیدگاه‌ها و نظرات