گزارش تصویری خانه هنرمندان مهر 1393

گزارش تصویری از خانه هنرمندان در مهر ماه 1393

1.نمایشگاه عکاسی امتداد 40 درجه شرقی، تالار تابستان شهریور و مهر 1393، عکاس ها: مریک وکیل، رامین خسرو تاش

2.دومین جشنواره هنر برای صلح، تالار زمستان، شهریور و مهر 1393

دیدگاه‌ها و نظرات