آموزش کار با فریم های کلیدی در انیمیشن

فیلمی نسبتا بلند برای آموزش نحوه استفاده از فریم های کلیدی برای ساخت انیمیشن.

نرم افزار مورد استفاده در این آموزش Adobe Flash می باشد.

دیدگاه‌ها و نظرات