نبردی برای صلح

انیمیشن کوتاه دو بعدی، با مضمون ضد جنگ و نام نبردی برای صلح

دیدگاه‌ها و نظرات