پروفایل من

ابوالقا ســــــم طحـــــــــانیان

کاریکاتور/تصویرسازی/پوستر/عکس/نقاشیخط

  • بوشهر
  • بــــــــــــرازجــــــــــــان
  • tahanaian777@gmail.com
آرشیو
ابوالقاسم طحانیان هستم.

متولد ...................درروستای زیرراه.

ازهمان کودکی علاقه خاصی به کاریکاتور داشتم .

کاریکاتور راازسال 86 به طور حرفه ای آغازکردم.

ازسال 86تاکنون7نمایشگاه انفرادی و 6 نمایشگاه گروهی برگزار کردم و کردیم.

راهیابی به مرحله نمایشگاه و کتاب نهمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران .88
ر
راهیابی به مرحله نlنمایشگاه و کتاب جشنواره بین المللی کاریکاتور  داعــــــــــــــــــــش.94

راهیابی به مرحله نlنمایشگاه و کتاب جشنواره بین المللی کاریکاتور  یمـــــــــــــــــــــــن.94

برگزارکننده اولین نمایشگاهکاریکاتور با 125اثر در دانشگاه آزاد واحد دشتستان ،سال88.

برگزارکننده اولین نمایشگاه بسم الله باتکنیک خط در گرافیک در سال 89.

برگزارکننده اولین نمایشگاه کاریکاتور بیداری اسلامی درسراسر استان بوشهر در سال 90.

مقام اول /دیپلم افتخار وتندیس چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی استان بوشهر در رشته کاریکاتورسال88.

مقام اول /لوح تقدیر و تندیس پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی استان بوشهر درشته کاریکاتور سال 89.

مقام اول /لوح تقدیر و تندیس ششمین جشنواره هنرهای تجسمی استان بوشهر درشته کاریکاتور سال90.

مقام اول /لوح تقدیر و تندیس اولین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان استان بوشهر درشته کاریکاتور سال90.

مقام اول /لوح تقدیر و تندیس اولین جشنواره هنرهای تجسمی آئین شهروندی شهرداری شهر برازجان درشته کاریکاتور سال92.

مقام دوم /لوح تقدیر  جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان استان بوشهر درشته کاریکاتور سال91.

مقام دوم /لوح تقدیر  جشنواره گرافیک روز بوشهردرشته کاریکاتور سال91.

نفر برگزیده ویژه نامه طنز ذربین دررشته کاریکاتور /سال 92

نفر برگزیده بخش چهره مشاهیر استان بوشهر درجشنواره گرافیک روز بوشهردرشته کاریکاتور چهره سال91.

نفر برگزیده مسابقه کاریکاتور امنیت استان بوشهردرسال 86 .

دعوت به 6جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان در رشته کاریکاتور در سالهای86/87/88/89/90/91 .

همکاری با صداوسیمای مرکز بوشهر ازسال90تا91 با برنامه یه خونه یه دریا

همکاری با  ویژه نامه  طنز ذربین/کاریکاتور/ازسال92

همکاری با هفته نامه دریای جنوب از سال 86تا90آلبوم های من

عضویت در تاریخ 14 مرداد 1392
بازدید پروفایل: 22781