پروفایل من

سید مصطفی زاهدی

طراح و گرافیست

  • 09132614382
  • 0zahedi0@gmail.com
آرشیو
در این درگه که گهگه کَه ?کُه و کُه?کَه شود ناگه (ناگهان کاهی کوه شود و کوهی کاه)
به امروزت مشو غره ? که از فردا نه ای آگه.


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 17 شهریور 1391
بازدید پروفایل: 4379