رامین نیکوفرد
طراح سایت-مسئول واحد انفورماتیک
سامیه فاروقی
گرافیک و عکاسی
سجاد رحیمی خـواه
خدایاغرورهیچ بودن راازمن نگیر
سعید عبادی
گرافیک کامپیوتری
شهرام کاظمی ذهابی
کاریکاتوریست/تصویر ساز
شیما صفریان
طراح گرافیک و نقاش
محسن مولایی
معماری-گرافیست تجربی
کیمیا زندی
گرافیک خوندم مثلا