بیوگرافی و سوابق

مریم حداد

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
گرافیک کاردانی دی   1390 بهمن   1390 خرم آباد ایران
سوابق کاری