پروفایل من

شادی مظاهری اسد

دانشجو گرافیک

  • متولد 2 خرداد 1374
  • همدان
آرشیو

آواز عاشقانه ی ما... در گلو شکست...
حق با سکوت بود... صدا در گلو شکست...
آن روزهای خوب که دیدیم... خواب بود...
خوابم پریدو... خاطره ها در گلو شکست...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 26 دی 1391
بازدید پروفایل: 9238