پروفایل من

محسن باغبانی

گرافیک/انیمیشن/کاراکتر سازی

آرشیو
دانشجوی انیمیشن
در حال تجربه انواع هنر!

از این آدما که کلی ایده دارن ولی هنوز راه پیاده کردنشو پیدا نکردن :/
عضویت در تاریخ 19 اردیبهشت 1395
بازدید پروفایل: 348