بیوگرافی و سوابق

کمیل کریمی

طراحی،نقاشی،کاریکاتور،گرافیک https://t.me/komeilk_art
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری