پروفایل من

سمیه باباشاهی

نقاشی و....

  • اصفهان
  • اصفهان
آرشیو
لبخند بزن!

.
.
.

عکاس مدام این جمله را تکرار می کند.


اصلا برایش مهم نیست،که در وجودت


حتی یک بهانه برای


خندیدن نیست...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 28 بهمن 1392
بازدید پروفایل: 6793