بیوگرافی و سوابق

حسین بهرام نژاد

دانشجوی عکاسی خبری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
مجموعه فرهنگی امام حسین علیه السلام 'گرافیست مهر   1385 تاکنون   اهواز ایران