پروفایل من

هدی ترابی خواه

گرافیک

  • متولد 19 تیر 1370
آرشیو
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد
امشب دلی کشیدم
شبیه نیمه ی سیبی
که به خاطر لرزش دستانم
در زیر آواری از رنگ ها
ناپدید ماند ...
عضویت در تاریخ 14 اردیبهشت 1391
بازدید پروفایل: 5622