پروفایل من

zahra Ghandali

I lOve photography

آرشیو
          چشم من به پنجره ست درو وا نمی کنم
           می دونم یه روز میای اشتباه نمی کنم    
           توی گوشمه هنوز آخرین صدای تو
           چی پناه من بشه غیر شونه های توآلبوم های من

عضویت در تاریخ 5 اسفند 1390
بازدید پروفایل: 34563