پروفایل من

مهدیه جمشیدی

طراحی ونقاشی

  • متولد 23 آذر 1376
آرشیو
  
           تصویری که نقاش، تنها از روی عشق به هنرش می آفریند، بزرگترین شاهکار او به شمار می رود.  

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 23 خرداد 1393
بازدید پروفایل: 3277