پروفایل من

امیر حسین عابد

گرافیک

  • 09366928858
  • گیلان
  • رشت
  • amirhossein.abed@gmail.com
آرشیو
روحم آزرده مرا وسوسه بیهوده مکن  دگر این لحظه تن پاک من آلوده مکن
یاریم کن ، یاریم کن که رود از یادم غم دیرینه ی این خاطره ها
شوق پرواز سراپای مرا میکشد تا پس این پنجره ها
پیش رویم بگشا پنجره ای تا از آن پنجره پرواز کنم
روحم از قید تن آسوده شود هستی دیگری آغاز کنم ، هستی دیگری آغاز کنم.

آلبوم های من

تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 15 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 1711