بیوگرافی و سوابق

روح الله رستمی

متولد 20 آذر 1369 / میانه/09149235916
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری