حلقه های اجتماعی

ندا خداوردی

کاریکاتوریست چهره و نقاش
سید حسین اجاقی
تصویرسازی | طراحی شخصیت | کمیک استریپ | www.hosseinojaghi.com