نگارخانه آثـار

[63]> آلبوم: سینمایی

ندا خداوردی

کاریکاتوریست چهره و نقاش
 • woody allen

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 8 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی
 • robert _ de _ niro

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 5 آبان 1396
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی
 • al pacino

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 5 آبان 1396
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی
 • جک نیکلسون

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 1 اردیبهشت 1396
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی
 • liam neeson

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 5 آبان 1396
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی
 • آمیتا باچان

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 26 مرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی
 • antony hapkins

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 12 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی
 • sean pen

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 7 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی
 • manny pacquiao

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 7 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی