نگارخانه آثـار

[63]> آلبوم: سایر

ندا خداوردی

کاریکاتوریست چهره و نقاش
 • churchill

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 5 آبان 1396
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی
 • احمد شاهد ( ادیب و پژوهشگر خراسان شمالی )

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 30 مرداد 1396
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی
 • staven seagal

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 12 آذر 1395
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی( تهیه کننده _ گیتاریست بازیگر)
 • lemmykilmister

  از مجموعه: کاریکاتور

  تاریخ ارسال: 26 مرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  کاریکاتور چهره _ تکنیک : مداد رنگی