بیوگرافی و سوابق

ندا خداوردی

کاریکاتوریست چهره و نقاش
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
نقاشی دفتر امور هنرهای تجسمی تیر 1388 ایران
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
ارتباط تصویری کارشناسی مهر   1390 شهریور   1390 تهران ایران
سوابق کاری