پروفایل من

طاها .....(چ)

لیسانس مکانیک.علاقه مند به نقاشی...

  • متولد 4 فروردین 1364
  • مرکزی
  • اراک
  • tk.1400@ymail.com
آرشیو
یاد تو بر شیشه دل

یکسره سنگ می زند

بر تن تار و پود من

عشق تو چنگ می زند

بر لب این پنجره ها

عمر به آرزو گذشت

آه کجای کار من

پیش تو لنگ می زند . . . ؟

عضویت در تاریخ 2 اسفند 1390
بازدید پروفایل: 10495