پروفایل من

صدیقه عفتی

نقاشی

  • متولد 6 بهمن 1369
  • بجنورد
آرشیو
هیچ نشانی از من نیست در روزگاری ک گذرانده ام ،من گم شده ام . من در جایی از این جاده زندگی جامانده ام از خودم. ای دوست اگر در این جاده گذرت به درمانده ی در راه مانده ای خورد با او غریبگی مکن او منم دریابش.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 آذر 1393
بازدید پروفایل: 2040