پروفایل من

زهره میرآبادی

گرافیک

  • متولد 2 آذر 1371
  • اصفهان
آرشیو
خلاقیت یعنی به خودمان اجازه دهیم اشتباه کنیم.هنر
یـعنی بـدانیم کدام یک از این اشتــباهات را نگه داریم.
      Creativity is allowing yourself to make mistakes
                           Art is knowing which ones to keep

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 27 مرداد 1393
بازدید پروفایل: 1758