پروفایل من

فرهاد فیض آبادی

طراحی و نقاشی

  • متولد 1 شهریور 1358
  • نیشابور
  • f.feizabady@gmail.com
آرشیو

            من این خطوط نوشتم ، چنان که غیر ندانست                      تو هم ز روی کرامت ، چنان بخوان که تو دانی        

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 19 تیر 1393
بازدید پروفایل: 8425