نگارخانه آثـار

[11]> آلبوم: نقاشی

فرهاد فیض آبادی

طراحی و نقاشی
 • طبیعت بی جان

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 1 تیر 1394
  یادداشت هنرمند:

  تکنیک : رنگ و روغن / ابعاد : 70 × 100 / برگرفته از اثر nikolai shurygin ،با کمی تغییرات
  از مجموعه سفارشات ، 1394

  *********************************************************************
  چرخ امشب که به کام دل ما خواسته گشتن
  دامن وصل تو نتوان به رقیبان تو هشتن

  نتوان از تو برای دل همسایه گذشتن
  شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن

  تا که همسایه نداند که تو در خانه مائی

  سعدی این گفت و شد از گفته خود باز پشیمان
  که مریض تب عشق تو هدر گوید و هذیان

  به شب تیره نهفتن نتوان ماه درخشان
  کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان

  پرتو روی تو گوید که تو در خانه مائی
 • چایت را بنوش ...

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 31 فروردین 1395
  یادداشت هنرمند:

  نقاشی از روی عکس / تکنیک : رنگ و روغن / ابعاد : 70× 50 / عکس از : عالیه سعادت پور

  ********************************************************************

  چایت را بنوش ...

  نگران فردا نباش ،

  از گندمزار من و تو

  مشتی کاه می ماند برای باد ها ...

 • رنگ و روغن

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 8 آبان 1394
  یادداشت هنرمند:
  رنگ و روغن / ابعاد 40 × 30

  ************************

  جا برای من گنجشک زیاد است ولی ...

  به درختان خیابان تو عادت کردم .


 • رنگ و روغن

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 4 مرداد 1395
  یادداشت هنرمند:
  نقاشی از روی عکس / تکنیک : رنگ و روغن / ابعاد : 40 × 30
  **********************************************
  حرمت نگه دار ... دلم ، گلم

  کاین اشکها ، خونبهای عمر رفته من است

  میراث من ، نه به قید قرعه ، نه به حکم عرف

  یکجا سند زده ام همه را به حرمت چشمانت

  بنام تو ...
 • در امتداد زندگی

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 17 مهر 1395
  یادداشت هنرمند:

  نقاشی از روی عکس / تکنیک : رنگ و روغن / ابعاد : 60 × 40 / عکس از : محمود رئیسی
  *******************************************************************

  راه را گم کرده ام ...

  با فانوسی به رنگ روشنی چشمانت ، به سراغم بیا ،

  تا شب فاصله ای نیست .
 • رنگ و روغن

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 29 بهمن 1395
  یادداشت هنرمند:

  حالا که آمده ای ...

  چترت را ببند ،

  در ایوان این خانه

  جز مهربانی نمی بارد .

  "محمد رضا عبدالملکیان "
 • رنگ و روغن

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 5 اسفند 1395
  یادداشت هنرمند:
  از مجموعه آثار رنگ و روغن
  ****************************
  به بهانه کتاب هایت با من تماس بگیر ،

  به بهانه فیلم هایی که از اتاقت برداشته ام ،

  به بهانه شعرهایی که برایم نخوانده ای ،

  با من تماس بگیر ؛

  به بهانه بهانه هایی که نداری ...

  " منیره حسینی "