بیوگرافی و سوابق

محمدرضا میکائیل زاده

معماری-خوشنویسی-تایپوگرافی 09388946468. اردبیل
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
ب1 اردبیل تیر 1390 ایران
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
معماری کارشناسی تیر   1383 تیر   1383 خراسان شمالی ایران
سوابق کاری