پروفایل من

حسین پلاسی زاده

عکاسی

  • متولد 27 آبان 1378
  • هرمزگان
  • بندرعباس
آرشیودرخشانترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است(چارلی چاپلین)
منتظر نقد های خوبتون هستم...می خوام تو این رشته پیشرفت کنم...
آدمه انتقاد پذیری هم هستم...پس راحت باشید :)
safhamam toye inestagram :hossein.pz


عضویت در تاریخ 4 اردیبهشت 1393
بازدید پروفایل: 695