پروفایل من

امیرعلی خدابنده

گرافیست

  • 09371301806
  • تهران
  • تهران
آرشیو


instaGram : @Amirali.Kh69
TeleGram Channel : Https://Tlgrm.me/Amirali_Kh69

فردا صبحی دیگر است که شاید شبی نداشته باشد!
پس امروز را قدر بدان شاید فردایی نباشد... 

توبه نمی کند اثر ، مرگ اگر اثر نکند ... 
در آرزوی شهادت ... 


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 22 خرداد 1391
بازدید پروفایل: 18931