بیوگرافی و سوابق

مجتبی والی پور

گرافیک رایانه ای
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
مهندسی کامپیوتر کارشناسی مهر   1390 خرداد   1390 دزفول ایران
سوابق کاری