پروفایل من

علیرضا شمس

عکاسی

  • متولد 2 دی 1361
  • 09123148297
  • تهران
  • alirezaashams@gmail.com
آرشیو
زندگی کوتاهتر از آن است که به خصومت بگذرد و قلبها گرامی تر از آن هستند که بشکنند، فردا طلوع خواهد کرد،حتی اگرنباشیم!!!
عضویت در تاریخ 10 آبان 1390
بازدید پروفایل: 1428