پروفایل من

علیرضا صادقی

عکس

  • متولد 3 دی 1370
آرشیو
یكی را دوست می دارم ولی افسوس او هرگز نمی داند نگاهش می كنم شاید بخواند از نگاه من كه او را دوست می دارم ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمی خواند . . .
عضویت در تاریخ 3 مهر 1389
بازدید پروفایل: 8342